Popüler Türk Pop Şarkılarında Metinler Arasılık ve Bu Şarkıların Türkçe Öğretimine Katkıları

Author:

Year-Number: 2023-8.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 12:32:38.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz ile ezginin bir araya gelmesinden oluşan müziğin metin kısmını oluşturan sözler, metinler arasılık bağlamında incelendiğinde daha çok dille ve edebiyatla olan ilişkisini düşündürür. Müzik de dil ve edebiyat gibi sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vb. unsurlardan etkilenir. Müzikte var olan metinler arası ilişkinin tespit edilebilmesi, önce etkileşimin farkına varılmasını gerektirir. Farkına varılabilmesi ise etkileşimin olduğu unsurların bilinmesini gerektirir. Bu çalışmada, “Popüler Türk Şarkılarında Metinler Arasılık ve Bunun Türkçe Eğitimine Katkıları” kapsamında tespit edilen şarkıların,  metinler arasılık ile bunun Türkçe eğitimi ve öğretimine ile katkıları incelenmiştir. İnceleme neticesinde ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiş ve Türkçe öğretimi açısından, eğitim öğretim sürecinin parçası olan öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilere; müziğin oluşmasında etkili olan söz yazarlarına ve müzisyenlere önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The text part, which consists of the combination of words and melody, brings to mind the relationship with language and literature, where intertextuality is resolved. Music, like language and literature, has social, cultural, economic, political etc. It consists of elements. Detecting the intertextual relationship in music requires the existence of a change in sharing. Realization requires the continuation of the elements of interaction. The songs identified within the scope of this successful "Intertextuality in Popular Turkish Songs and Its Contributions to Turkish Education" have intertextuality and its contributions to Turkish education and teaching. The findings of the review were evaluated and in terms of Turkish teaching, teachers, students, parents and administrators who are part of the education process; Suggestions were made to songwriters and musicians who were influential in shaping the recordings.

Keywords