Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Türkçe Eğitiminde Bireysel Farklılıkların Kazandırılmasında Ders Kitaplarının Önemi

Author:

Year-Number: 2023-8.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 12:32:48.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 49-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her insan farklı özellikler ile dünyaya gelir. Bilişsel, fiziksel ve duyuşsal olan bu özellikler bireysel farklılık olarak tanımlanır. Günümüzde eğitimden kamu politikalarına kadar pek çok alanda bireysel farklılık konusuna değinildiği görülmektedir. Bireysel farklılıkların eğitim-öğretim programı ile temel materyal olan ders kitaplarında da yer alması gerekmektedir. Çünkü okullar, bireysel farklılıkların yoğun olarak görüldüğü ortamlardır. Özellikle dil becerilerinin yanı sıra bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan Türkçe eğitimi derslerinde bireysel farklılık konusuna ders kitaplarında yer verilmesi gerekir. Türkçe eğitimi dersleri, bilindiği gibi disiplinler arasılığın en fazla olduğu derslerden biridir. Bu dersin temel materyali ise ders kitaplarıdır. Ders kitaplarındaki metinler ve görsellerde, bireysel farklılıkları yansıtan örneklerin yer alması önem taşır. Bu çalışmada önce bireysel farklılık kavramı tanımlanmış, sonra literatürden hareketle bireysel farklılıklar sınıflandırılmıştır. Ardından Türkçe eğitiminde ders kitaplarında bireysel farklılıklara yer verilmesinin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Every person is born into the world with different characteristics. Cognitive, physical, and sensory features are defined as individual differences. It is observed that the topic of individual differences is addressed in many fields today, from education to public policies. Individual differences should also be included in the education curriculum and fundamental materials such as textbooks. Because schools are environments where individual differences are intensively observed. Especially in Turkish language education classes, which contribute to the development of individuals' communication skills alongside language skills, it is necessary to include examples of individual differences in textbooks. Turkish language education classes, as known, are among the disciplines with the highest interdisciplinarity. The primary material for this course is textbooks. The inclusion of examples reflecting individual differences is important in the texts and visuals in textbooks. In this study, the concept of individual differences is first defined, and then, based on the literature, individual differences are classified. Following that, the importance and necessity of incorporating individual differences in Turkish language education textbooks are emphasized

Keywords