Yayın Süreci


Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi (ULUTURKAD)'nde “Çift-Kör Hakemlik (Double-Blind Refereeing)” sistemi uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci, makale yazarları ile makaleyi denetleyen hakemlerin birbirlerinin kimliklerini kesinlikle bilmeyeceği şekilde yürütülür. Makale değerlendirmeyi reddeden hakemlerin kimlikleri de gizlenir.

Dergiye gönderilen çalışmalar ilk olarak editör tarafından incelenir. Bu aşamada, derginin amaçlarına, kabul ettiği alanlara, yazım kurallarına uymayan, içerik ve dil bakımından yetersiz görülen çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz. Bu durumda yazarlar en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir. Editör  kontrol aşamadından geçen çalışmalar, alanında uzman hakemlere yönlendirilir.

Hakem değerlendirmesi sürecinde makaleler iki hakeme gönderilir. Hakemlere makale inceleme davetini kabul ya da reddetmeleri için 15 gün süre tanınır. Hakem incelemeyi reddederse yeni hakem belirlenir. Kabul ederse makalenin isimsiz metni ve inceleme raporu gönderilir. Hakemlere makale incelemek için verilen süre dört haftadır. Ancak bu sürenin yetersiz gelmesi durumunda bir 15 günlük süre verilir. Yazı hakkında 2 olumlu ya da 2 olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci devam eder. Hakemler yazıları uygun görebilir, uygun görmeyebilir, düzeltme önerebilir ya da düzeltme önerip tekrar görmek isteyebilir.

Hakem raporlarının editör tarafından değerlendirilmesi için iki hafta süre verilir. Sonrasında çalışmanın yayına kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili nihai karar verilir.

Dergimize gönderilen çalışmalar için gerekli olan yayın süreci yaklaşık 8 haftadır. Bu süre, hakemlerin raporlandırma sürelerine ve dergideki çalışmaların yoğunluğuna göre uzayabilir.