Yayın İlkeleri


GENEL İLKELER

♦ Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi (ULUTURKAD) uluslararası indeksli ve ulusal hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

♦ ULUTURKAD, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

♦ ULUTURKAD'a gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

♦ ULUTURKAD'a yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin öncelikle   www.uluturkad.org adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

♦ Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

♦ Herhangi bir yazının ULUTURKAD’ın elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

♦  Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

♦ Yayınlanması için ULUTURKAD'a gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. ULUTURKAD yayınlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayınlayabilir.

♦ ULUTURKAD'a gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

♦ ULUTURKAD'ın yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde yazılmış olan çalışmaları da yayımlayabilir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

♦ ULUTURKAD'a  gönderilen çalışmalara isim veya yazarın kimliğini deşifre edebilecek herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenmektedir.

♦ ULUTURKAD'a gönderilen her çalışma, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

♦ Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakeme gönderilmez.

♦ Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir.

♦ Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

♦ Hakemlerin kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen çalışma için yeni bir hakem tayin edilir.

♦ Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan çalışma yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir ve çalışmanın yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

♦ Hakemler, düzeltme istedikleri çalışmayı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

♦ Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

♦ ULUTURKAD'ın elektronik sistemine gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

♦ Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.