Genel Politikalar


AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi (ULUTURKAD) yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. ULUTURKAD aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda ULUTURKAD yayın kurulu tarafından benimsenmiş olan açık erişim politikaları şu adreste yer almaktadır: 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. ULUTURKAD bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

 

GİZLİLİK BEYANI

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

ARŞİVLEME

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi'nde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler XML ve .pdf formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır.