Derginin Tarandığı İndeksler


1. Sobiad Atıf Dizini

2. Citefactor

3. Root Society for Indexing and Impact Factor Service (rootindexing.com)

Dergimiz ayrıca;

Index Copernicus, DOAJ, MLA ve ERIH PLUS indekslerinde taranmak için başvuru yapmış ve  beliritilen indeksler için değerlendirme süreci devam etmektedir.