Dergi Yönetimi


BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Muhammet MEMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

muhammet.memis@omu.edu.tr

EDİTÖRLER / EDİTORS

Prof. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

+90 312 2021792

mehkara@gazi.edu.tr / fmkr48@gmail.com

EDİTÖR YARDIMCILARI/ EDİTOR ASİSTANTS

Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

mustafaulutas@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

mustafa.rmt@gmail.com 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT

Ahi Evran Ü. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

mustafa.rmt@gmail.com