Dergi Yönetimi


YAYIN SAHİBİ / PUBLISHİNG

Prof. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

+90 312 2021792

mehkara@gazi.edu.tr / fmkr48@gmail.com

 

EDİTÖR / EDİTOR

Prof. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

+90 312 2021792

mehkara@gazi.edu.tr / fmkr48@gmail.com

Doç. Dr. Muhammet MEMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

muhammet.memis@omu.edu.tr

EDİTÖR YARDIMCILARI/ EDİTOR ASİSTANTS

Dr. Mustafa ULUTAŞ

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

mustafaulutas@gmail.com

SEKRETERYA

Araş. Gör. Dr. Mustafa ARMUT

Ahi Evran Ü. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

mustafa.rmt@gmail.com