Dergi Hakkında


Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

Yayın hayatına 2016 yılında başlamış olan Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi (ULUTURKAD), Türkoloji alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün bilimsel araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı uluslararası indeksli ve ulusal hakemli elektronik bir dergidir. Dergi özel sayılar dışında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda ULUTURKAD’In yayın odağında;

 • Dil,
 • Edebiyat,
 • Coğrafya,
 • Tarih,
 • Arkeoloji,
 • Dilbilimi,
 • Psikoloji,
 • Müzikoloji, 
 • Güzel Sanatlar,
 • Türkoloji, 
 • Sosyoloji,
 • Felsefe,
 • İlahiyat,
 • Eğitim Bilimleri
 • İdari ve İktisadi Bilimler vb. gibi Filoloji, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  kapsamında yer verilen tüm alanlarındaki konuları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. ULUTURKAD tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. ULUTURKAD bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.