Dünden Bugüne Almanya'daki Türklerin Entegrasyon Süreci

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:14:01.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 80-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkler ve Almanlar tarihin birçok sahnesinde bir arada bulunmuştur. Türkler ve Almanlar II. Dünya Savaşı’ndan sonra iki ülkenin de ekonomisine katkı sağlayacak adımı, 1961’de yapılan işçi sözleşmesi ile atmıştır. 1961’de yapılan işçi sözleşmesi neticesinde Türkiye’den Almanya’ya ilk işçiler göç etmiştir. Bu çalışmanın temel amacını, Alman toplumunun Türk göçmenlere karşı ön yargı ile yaklaşmalarının kültür, dil ve din bağlamında entegrasyon sürecinin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında bugün Almanya’da yaşayan Türklerin toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir. Birinci kuşağın bir miktar para kazanıp Türkiye’ye geri dönme fikirleri cazip imkânlar karşısında değişkenlik göstermiştir. Türk çocukları, gelişimleriyle birlikte eğitimden sanata ve sanattan siyasete kadar birçok alanda etkili olmaya başlamıştır. Fakat dili öğrenmek tek başına yetersiz kalmış ve kültür farklılıkları belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kültürün yapı taşlarından olan din ögesi, iki toplum arasında ön yargılı davranışlarına neden olmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya doğumlu Türk çocuklarının Almancayı edindiği, bu gelişmenin akabinde üçüncü nesil itibarıyla Almanya’da doğan Türk çocuklarının Alman kültürüne kolayca uyum sağladıkları ve entegre olmalarında dilin önemli olduğu söylenebilir. Alman toplumunda Türk toplumunda mevcut olduğu düşünülen ataerkil aile yapısı, güçlü ve baskın Türk erkeği, baskılanmış Türk kadını ön yargılarının gerçeği yansıtmadığı Osman Engin’in seçili eserlerinde görülmüştür. Entegrasyon için gerekli olan din faktörünün önemi gösterilmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

Turks and Germans coexisted in many scenes of history. Turks and Germans . After the second World War, it took the step that would contribute to the economy of both countries with the workers' contract signed in 1961. As a result of the workers' contract made in 1961, the first workers migrated from Turkey to Germany. The main purpose of this study is to examine the integration process of the German society's prejudice towards Turkish immigrants in the context of culture, language and religion. Considering the findings of the research, it is seen that the Turks living in Germany today constitute an important part of the society. The ideas of the first generation to earn some money and return to Turkey varied in the face of attractive opportunities. With their development, Turkish children have started to be influential in many fields from education to art and from art to politics. However, learning the language alone was insufficient and cultural differences emerged prominently. The element of religion, which is one of the building blocks of culture, has caused prejudiced behaviors between the two communities. According to the results of the research, it can be said that Turkish children born in Germany acquire German, and after this development, Turkish children born in Germany as of the third generation easily adapt to German culture and the language is important in their integration. It has been seen in Osman Engin's selected works that the patriarchal family structure, which is thought to exist in Turkish society in German society, the prejudices of strong and dominant Turkish men and suppressed Turkish women do not reflect the truth. The importance of the religion factor, which is necessary for integration, is shown.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics