Şâirin Sürgünle Sınavı: Mehmet Akif’in Mısır’da Yazdığı Şiirler

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:31:42.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 70-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mehmet Akif Ersoy’un altmış üç yıllık hayatının on bir yılını kapsayan Mısır hayatı için “sürgün” nitelendirmesi yapılması oldukça yaygındır. Sürecin yeni kurulan Cumhuriyet’in birtakım uygulamaları sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği üzerine birçok yorum yapılmıştır: Mehmet Akif, şapka kanununu benimsemediği için yurdundan ayrılmıştır; Mehmet Akif, bir yönetim şekli olarak Cumhuriyet’e karşı olduğu için ülkeden ayrılmıştır; Mehmet Akif, Atatürk’ün muhaliflere yönelik sert yaklaşımlarından çekindiği için yurdu terk etmiştir vs. Bütün bu yorumların Mehmet Akif’in Mısır’a gittiği ve Mısır’da bulunduğu seneler boyunca devam ettiğini, hasta bir şekilde İstanbul’a döndüğü günlerde İstanbul ve Ankara’da da özellikle devlet erkânında Mehmet Akif’in teslim etmediği Kur’an Meali etrafında eleştirilerin sürdüğünü söylemeliyiz. Yurt müdafaasına bir ömür vakfeden şairin Safahat’ın yedinci bölümü Gölgeler’de toplanan Mısır şiirleri, onun genel şiir anlayışından şekil ve muhteva bakımından bazı farklılıklar gösterir. Koşarken birdenbire duran şairin şiirlerindeki bu değişimin “sürgün” psikolojisi ve atmosferiyle ilgili olduğu aşikârdır. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’daki ruh hali ile kaleme aldığı şiirlerin önceki şiirlerinden farklı yönleri tespite çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

It is quite common for Mehmet Akif Ersoy to describe his life in Egypt as “exile”, which covers eleven years of his sixty-three-year life. Many comments have been made on the fact that the process may have taken place due to some practices of the newly established Republic: Mehmet Akif left hishomeland because he did not adopt the law of hat; he was against the Republic as a form of government; he was afraid of Atatürk’s harsh approach towards the opponents, etc. We should say that all these comments continued throughout the years that Mehmet Akif went to and stayed in Egypt; even during the days when he returned to İstanbul as a patient, especially in Ankara and İstanbul, specifically in the State officials, around the translation of the Qur’an that Mehmet Akif did not deliver. The poems written in Egypt by the the poet, who devoted a life the defense of the country, were collected in the seventh chapter of Safahat-Shadows (Gölgeler) show some differences from his general understanding of poetry in terms of form and content. It is obvious that this change in the poems of the poet, who stopped suddenly while running, is related to the psychology and atmosphere of “exile”. In this study, it will be tried to determine the different aspects of the poems written by Mehmet Akif Ersoy with mood in Egypt from his previous poems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics