Türkiye Maarif Vakfı Programı’nda Bulunan Okuma ve Yazma Kazanımlarının Aşamalılık ve Karşılıklık İlişkisine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-7.1
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğrenimi sistemli, programlı ve dört temel dil becerisi alanına hitap edecek şekilde olmalıdır. İkinci dil öğrenmek isteyen öğrenicilere yönelik sistemli bir program gerekmektedir. Bu doğrultuda belli kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bu kurumlardan olan Türkiye Maarif Vakfı 2020 yılında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi adlı bir program yayımladı. Bu çalışmada 2020 yılında yayımlanan programdaki okuma ve yazma öğrenme alanlarının A2 ve B1-B2 seviyesindeki kazanımları incelenmiştir. Hedef dilin yazılı kültürünü anlayabilmek ve hedef dilin sembolleriyle bir şeyler anlatabilmek için bu beceri alanlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada okuma kazanımlarının yazma kazanımlarında karşılığı olup olmadığı, kazanımlar arasındaki hiyerarşiye ve programdaki okuma ve yazma kazanımlarının sarmal olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada kazanımlar karşılaştırılırken doküman analizinden yararlanılmıştır. Programda okuma ve yazma alanlarındaki kazanımların sarmal olduğu ve karşılıklılık ilkesine uyduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Language learning should be systematic, programmed, and addressing four basic language skills. A systematic program is required for learners who want to learn a second language. In this direction, studies are carried out by certain institutions and organizations. One of these institutions, the Turkish Maarif Foundation, published a program called Teaching Turkish as a Foreign Language in 2020. In this study, the achievements of reading and writing learning areas in the program published in 2020 at A2 and B1-B2 levels were examined. These skill areas are needed in order to understand the written culture of the target language and to express something with the symbols of the target language. In this study, answers were sought to the questions of whether the reading outcomes correspond to the writing outcomes, the hierarchy between the outcomes, and whether the reading and writing outcomes in the program are spiral. In the study, document analysis was used while comparing the achievements. It has been determined that the achievements in the areas of reading and writing in the program are spiral and comply with the principle of reciprocity.

Keywords