Türkiye Türkçesinin Akdeniz Bölgesi Ağızlarında Görülen İkilemeler Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2020-Haziran 2020
Number of pages: 41-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi içerisinde bulunan Adana, Afyonkarahisar (Dinar), Antalya, Bitlis, Burdur, Isparta, Karaman (Ayrancı), Mersin (Anamur) ve Kahramanmaraş ağızlarında bulunan ikilemeler incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır. Öncelikle ikilemenin tanımı ile ilgili literatür taraması yaparak, çalışmamızda ikileme tanımları ve özellikler üzerinde durduk. İkileme terimi yerine kullanılan diğer terimlerden söz ettik. İkilemeleri köken, yapılış ve anlamlarına göre inceledik. Bu sınıflandırmaların içine girmeyen ikilemeleri, diğer türlü oluşturulan ikilemeler başlığı altında açıkladık. İkilemelerden sonra ise en son üçleme teriminden ve nasıl yapıldığından bahsettik. Değerlendirmemizi yaparken ilk önce genel başlığı açıklamaya çalıştık ve daha sonra taranan metinlerden örnekler verdik. Örnek gösteriminde, önce ikilemeyi sonra ikilemenin geçtiği metni yazarak, ikilemenin kaynağını gösterdik. İkilemenin metin numarasını ve satır numarasını yazdık. Örnek seçiminde daha çok standart Türkiye Türkçesi dışında kalan, anlamları bakımından farklar bulunan ikilemeleri seçmeye özen göstererek, Akdeniz Bölgesinde kullanılan ikilemeleri sınıflandırdık.

Keywords

Abstract

In this study, Adana, Afyonkarahisar (Dinar), Antalya, Bitlis, Burdur, Isparta, Karaman (Ayranci), Mersin (Anamur) and Kahramanmaras located in the mediterranean region was made an assessment examining the reduplication with their dialects. First of all, by scanning the literature on the definition of reduplication we stand on the dilemma descriptions and specifications. We mentioned about other terms used in place of the reduplication term. We examined reduplication by their origin, construction, and meaning. We have listed the reduplications which do not come under the heading of reduplications in these classifications. We explained the last three words after the reduplications, and how they were made. While making our assessment, we first tried to explain the general title. Then we gave examples of the scanned texts. We showed the source of the reduplication in the example notation by writing the reduplication first, and then the reduplication text. We wrote down the reduplication in the text entry and row. In sample selection, the reduplication with differences in meaning in Turkish have been carefully selected. Thus, reduplication in the Mediterranean region are classified.

Keywords