Geleneğin İzinde: Âşıkların Diliyle Koronavirüs

Author:

Year-Number: 2020-Haziran 2020
Number of pages: 25-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kökleri İslâmiyet öncesine kadar uzanan âşıklık, engin geçmişinden aldığı bilgi, birikim ve tecrübeyle canlılığını yitirmeden günümüze kadar ulaşabilen nadide geleneksel kültür hazinelerimiz arasında yer almaktadır. Âşıklar, tarihin her döneminde toplumda önde gelen isimler olarak saygınlık kazanmışlardır. Yetiştikleri bölgelerde; halk hekimi, gezgin, bilge, imam, şair ve halk kahramanı gibi çeşitli unvanlarla anılan âşıkların toplumsal yapıda bu denli ön plana çıkma sebeplerinin başında sazları ve sözleriyle toplumun sesi olmaları gelmektedir. Yaşadığı bölgenin güzelliklerini, iklimini, doğasını ele alan âşıklar, bölge halkının sıkıntılarını da kulak ardı etmemişlerdir. Halkın yaşadığı türlü sıkıntılar, doğal afetler ve savaşlar âşıklar tarafından saz ve söz ile gönülden kopan namelerle dört bir yana duyurulmuştur. Bu nedenle âşıklar yeri gelmiş milli mücadele kahramanı olmuş, yeri gelmiş devlet adamlarının millete karşı hatalı tutumlarının açığa çıkarıcısı olarak haksızlığa karşı dik bir duruş sergilemişlerdir. Âşıklık geleneğinin bu günü incelendiğinde, 21. yüzyılın getirdiği medya ve teknolojiyle beraber âşıkların icra şekilleri, mekânları ve şiirlerin muhtevası başta olmak üzere gelenekte büyük değişikliklerin yaşandığı görülmekte, âşıklık geleneğinin varlığı/kuvveti ve geleceği tartışılmaktadır. Bu tartışmalar çerçevesinde geleneğin, değişim ve dönüşüm süreçlerine temas edilerek günümüzdeki varlığıyla ilgili incelemelerde bulunulacaktır. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalıklar nedeniyle devlet ve millet olarak yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçlerde çok sayıda âşığın toplumun derdiyle dertlenmesi, ortak duygu, düşünce ve gönül dünyamızı yansıtan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren şiirler oluşturmaları göz önüne alınarak âşıklık geleneğinin günümüzdeki durumu ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Poets whose roots predate Islam are among the rare and unique treasures of the traditional culture, which can reach the present day without losing their vitality through the knowledge and experience they have gained from their vast backgrounds. Lovers are considered to be the leading figures of the society in every period of history. In the regions where he grew up, the lovers known by names such as Folk physician, traveler, wise, imam, poet and folk hero came to the fore in the social structure because their instruments and words were the voice of society. The lovers, who dealt with the beauty, climate and nature of the region, did not ignore the troubles of the people of the region. All kinds of troubles, natural disasters and wars experienced by people were declared by bards with words and instruments established from the heart. For this reason, the lovers sometimes became heroes of the national struggle and sometimes took an upright stance against injustice by exposing the erroneous attitudes of the Statesmen. Examining this day of minstrel tradition, 21. with the media and technology brought about by the century, it is seen that there are major changes in the tradition, especially the forms of execution of lovers, their places and the content of poems, the existence / power and future of the minstrel tradition are discussed. Within the framework of these discussions, the processes of tradition, change and transformation will be contacted and the present existence of tradition will be examined. All over the world and in our country due to the epidemic diseases state and nation go through this difficult process together the present situation of the tradition of minstrelsy will be discussed by considering that many lovers suffer with the problems of society, create poems that reflect our common world of feelings, thoughts and hearts, and reinforce our unity and togetherness.

Keywords