Osmanlı Mezar Taşlarına Nakşedilen Kültür, Medeniyet ve Sosyal Yaşam: Eyüp Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-Haziran 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 32-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun yaşayış şekli, düşünce tarzı, sosyal yaşamı, sanatı ve geleneği bir araya gelerek milli kültür ve medeniyeti inşa etmektedir. Ölümün hiçbir şekilde bir son olmayıp kalıcı hayata giden bir yol olduğu inancında olan medeniyetimiz mezarlıklarını birbirinden farklı sembol, işaret, nesir ve simgelerle birleştirerek kültürel mirasın buluşma noktası haline getirmişlerdir. Eyüp ilçesi etrafında bulunan Osmanlı mezar taşları, gerek muhteva gerekse şekilsel açıdan incelendiğinde sadece mezarda yatan kişi hakkında malumat vermekle yetinmemiş, aynı zamanda döneminin sosyal hayatı, kültürü, toplum yapısı, kent yaşamı ve sanatı hakkında derin bilgi ve birikimi yansıttığından dolayı geçmişten günümüze gelen süreç içerisinde önemli birer kültürel hafıza vesikaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında araştırma sahamız Eyüp Sultan bölgesinde yer alan, bizlere sunduğu tüm bu değerleri ile incelenmeyi gerektiren Osmanlı mezar taşlarına daha yakın bir çerçeveden bakılarak döneminin toplumsal zihniyeti, milli ve manevi değerleri ile inanç kültürü gibi temel sosyolojik unsurların gün yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır. Böylelikle genel manada toplumsal bir tasvir ortaya çıkarılmış olup, Osmanlı’nın kültür ve medeniyet dünyası hakkında ortak bir çerçeve çizilerek yorumlamalarda bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

The way societies live, their ways of thinking social life and traditions come together and form social culture and civilization. Believing that death was not the end, but a doorway to eternity, the Ottoman society transformed its cemeteries into gardens of culture and civilization with various symbols, signs, inscriptions and symbols. The Ottoman tombstones in the Eyüp region are not only contented with giving information about the person living in the grave, but also reflecting a deep knowledge and accumulation about the social life, culture, social structure, urban life and art of the period For this reason, important cultural memories are encountered in the process from past to present. Within the scope of this study, it is aimed to reveal the basic social elements such as social mentality, national and spiritual values and belief culture in Ottoman tombstones that should be examined with all the values reflected in Eyüp Sultan region. In this way, a general social depiction will be revealed and an overview of Ottoman culture and civilization life will be drawn and interpreted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics