Ayfer Tunç’un “Acılezzet” ve “Önemsizlik” Hikâyelerinde Söz Dizimi

Author :  

Year-Number: 2019-Haziran 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 15-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz dizimi çalışmaları bir dilin zenginliğinin ortaya çıkarılması hususunda yapılabilecek kıymetli çalışmalardan biridir. Dilin en küçük yapı birimi olan kelimelerden başlayarak en gelişmiş şekli olan cümlenin tahlilini yapan alandır. Kelimelerin çeşitliliğini ve zenginliğini meydana çıkaran çalışma sahasıdır. Ayfer Tunç’un “Evvelotel-Saklı” adlı kitabındaki “Acılezzet” ve “Önemsizlik” adlı hikâyeleri üzerinde söz dizimi incelemesi yapılan bu çalışmada, öncelikle yazarın hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verildi. Ardından söz dizimi açısından eser incelemesi yapıldı. Bu çalışmanın amacı, daha önce eserleri üzerinde söz dizimi, dil ve üslup bakımından çalışma yapılmamış olan Ayfer Tunç’un hikâyelerindeki kelime gruplarının, cümle unsurlarının ve cümle çeşitlerinin tespit edilmesi sureti ile yazarın üslubunun incelenmesidir. Kelime grupları ve cümle konularındaki sınıflandırmalarda Leyla Karahan’ın “Türkçede Söz Dizimi”adlı eseri esas alındı. Kitabın hem 1993 hem 2017 basımları incelendi. Yazarın 2017 basımlı kitabında cümle çeşitlerine dair bazı farklılıklara yer verdiği görüldü. Cümle çeşitleri incelenirken 1993 basımlı kitabın tasnifinden yararlanıldı. Çalışmanın sonuç kısmında ise kelime grubu ve cümle tahlillerine dayalı olarak yazarın üslubuna dair çıkarımlarda bulunuldu.

Keywords

Abstract

It has been previously knowledged about the writer’s life and works of art at the study which is made syntax check on the story called Acılezzetand Önemsizlik in Ayfer Tunç’s book called Evvelotel-Saklı. Then, a syntactic analysis of the work was done. For the classifications of sentence structures and word phrases there search is based on Leyla Karahan’s ‘Türkçede Söz Dizimi’ book. Both the 1993’s and the 2017’s prints of the book are studied. It has been seen that the writer has implied some differences on the types of sentences in her book which is printed in 2017. It was based on the 1993 version of the book while studying the types of sentences. In the conclusion part of there search it has been made an inference about the style of the author on the basis of the analysis of sentence discussions and word phrases.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics