İki Dilli Kerkük Türkmenlerinde Türkçe Dil Becerilerinin Öğretiminde Hangi Soru Tiplerinin Kullanıldığının Öğretmen ve Öğrenci Gözü İle İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2018-Aralık 2018
Language : null
Konu :
Number of pages: 35-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Irak'ın Kerkük ilinde görev yapan iki dilli Türkçe öğretmenlerin ve Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan iki dilli öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile Türkçe öğretimindeki görüşlerinin ve sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bu görüşler; öğretmenlerin cinsiyet, görev yaptıkları okul ve hizmet yılı değişkenliği açısından incelenmiş ve uygulanan ankette belirlenen soru tiplerini ve bunları öğrenme alanlarına ilişkin kullanımları açısından belirlemek, öğrencilerin ise; sadece cinsiyet ile ankette bulunan soru tiplerini öğrenme alanlarına göre kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler; "Türkçe öğretimin ölçme ve değerlendirme olarak belirlenmesi, konuların kavranıp kavranmadığını belirleme" olarak görmekte ve uygulamadaki soru tiplerini konunun kavranmasına yönelik yanıtladıkları görülmüştür. Ancak öğrenciler konunun daha iyi kavranmasına inandıkları şekilde ankette bulunan soru tiplerini yanıtladıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions and problems of bilingual Turkish teachers working in Kirkuk province of Iraq and bilingual students studying in the Turkish Teaching Department of the Faculty of Education of Kirkuk University by means of measurement and evaluation. The study questionnaire examines; The gender of the teachers, the name of the school of teachers , number of service years of teachers, variability and the types of questions used in assessment of learning areas. It also examines the gender of students among others. This study is to help in "The measurement and evaluatıon of Turkish teaching to help determine whether topics taught are grasped and comprehended." However, it was seen that the students answered the question types found in the questionnaire as they believe is a better understanding of the subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics