YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN “CEVİZ” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE ANLAMBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

Author:

Year-Number: 2018-Haziran 2018
Number of pages: 19-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazınsal türler içinde dil çalışmaları bakımından öykünün ayrı bir yeri vardır. Çünkü öykülerde dilin üst düzey kullanımını görmek mümkündür. Ayrıca anlam yoğunluğuna sahip oldukları için de anlambilimsel çalışmaların yapılması için uygundur. Bu çalışmada Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ceviz” adlı öyküsünde anlambilimsel bir çözümleme yapılmaya çalışılmıştır. Öyküde, savaş sonrası yaşanan acı ve yokluk anlatılmaktadır. Çalışmada öykünün anlamsal görünüm ve duygu değeri, mekân-uzam, anlatı kişileri incelenmiş, ayrıca yerdeşlik, bağdaştırma, aktarma, benzetme, çokanlamlılık, karşıtlık, yakın anlamlılık gibi anlambilim konuları üzerinden çözümleme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Among the literary genres, in terms of language studies, short story has a distinct place because it is possible to see the advanced language use in short stories. Moreover, the stories are suitable to make semantical studies as they have meaning density. In the story, the misery and the poverty after the war are told. In the study, the semantical aspect and the emotional value of the story, place-space, narrative person are analyzed, also, the analysis of semantical subjects such as isotopy, syncretism, metaphrase, simile, polysemy, opposition, homoionym are done.

Keywords