TÜRKİYE’DE JOHN F. KENNEDY SUİKASTININ YANKILARI ve TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Aralık 2017
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın ortalarından itibaren siyasi konjonktürün de etkisiyle aynı kutupta yer alan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hep aynı düzlemde ilerlememiş, farklı değişkenler ilişkilerin seyrini etkilemiştir. Türk-Amerikan ilişkilerindeki kırılma noktalarından biri de John F. Kennedy Dönemi olmuştur. 1961-1963 yılları arasında 35. Amerikan başkanı olarak görev yapan Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Texas eyaletinin Dallas şehrinde halkı selamlarken suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti. Bu suikast, Türkiye’de derin bir üzüntüyle karşılanmış ve basında Kennedy suikastına dair pek çok haber ve değerlendirmeye yer verilmiştir. Gazeteler Kennedy’yi adeta yücelten bir tutum ile değerlendirmiştir. John F. Kennedy 22 Kasım 1963’te suikasta uğradığında Türkiye’de bayraklar yarıya indirilmiş, yas ilan edilmiş, Kennedy’ye dair haberler günlerce gazetelerin manşetlerinden inmemiştir. Kennedy’ye yönelik bu olumlu algının sebepleri merak uyandırıcı ve aydınlatılmaya değerdir. Bu çalışmada, Başkan Kennedy’nin basındaki bu olumlu imajının sebepleri ve Kennedy suikastı ile 1964’ten itibaren olumsuz yönde değişmeye başlayan Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri arasında bir bağ olup olmadığı ele alınacaktır. Buna ilişkin, Kennedy suikastının Türk kamuoyundaki akislerini dönemin basınında yayınlanan haber ve makaleler üzerinden okumak yerinde olacaktır.

Keywords

Abstract

Since the middle of the 20th century, relations between Turkey and the United States, which were at the same polarity as the political conjuncture, did not always progress on the same plane, and different variables affected the course of relations. One of the breaking points in Turkish-American relations has been the the period of John F. Kennedy who served as the 35th president of the United States from 1961 to 1963. He was assassinated and lost his life while saluting the people of Dallas, Texas on November 22nd, 1963. This assassination was met with deep sorrow in Turkey, and there was a lot of news and evaluations on the Kennedy assassination. The newspapers have assessed Kennedy with an almost uplifting attitude. When John F. Kennedy was assassinated, flags were cut down, mourned and news about Kennedy did not descend from the headlines for days in Turkey. The reasons for this positive outlook for Kennedy are intriguing and illuminating. In this study, the reasons for this positive image of Kennedy and whether there is a link between the assassination of Kennedy and Turkish-American relations that started to change in the negative direction since 1964 will be examined. Regarding this, it would be appropriate to evaluate news and articles published in this period.

Keywords