YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B2 DÜZEYİNDE TÜRK FİLMLERİYLE KÜLTÜR AKTARIMI: NEŞELİ GÜNLER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-Aralık 2017
Number of pages: 47-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda bir kültür aktarımı sürecidir. Kültür aktarımını gerçekleştirebilmek için doğru ve etkili materyaller seçmek gerekir. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımında materyal seçimi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Türk filmleri, kültür aktarımı açısından kullanılmaya elverişli materyallerdir. Çünkü başarılı filmler, kültürün izlerini taşır. Bu çalışmada, kültür aktarımı bağlamında “Neşeli Günler” filmi ele alınmıştır. Bu filmi B2 düzeyinde kullanmak ve uygulama sonuçlarını paylaşmak bu çalışmanın temel amacıdır. Kültür aktarımını gerçekleştirmek için araştırma grubuna film izletilmiş ve grubun görüşleri alınmıştır. Çalışma, betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırma grubu B2 düzeyindeki 15 Suriyeli öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada “Neşeli Günler” filminin kültür aktarımı işlevini yerine getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Foreign language teaching is also a process of cultural transmission. Proper and effective materials should be selected in order to carry out cultural transmission. For this reason, material is very important in the cultural transmission in teaching Turkish as a foreign language. In this context, Turkish films are suitable and effective materials in terms of culture transfer. Because successful films have cultural elements. In this work, the film "Neşeli Günler" was handled in the context of cultural transmission. Using this movie at level B2 and sharing the results of the application is the main purpose of this work. To carry out the cultural transmission, the research group first watched the film, then the opinions of the group were collected. The study is descriptive. The research group consists of 15 Syrian students at B2 level. According to the result of the study, the movie "Neşeli Günler" fulfills the function of cultural transmission.

Keywords