MISIR ARAPÇASINDA TÜRKÇE UNSURLAR

Author:

Year-Number: 2017-Haziran 2017
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe ve Arapça asırlar boyunca çok köklü dil münasebetleri içerisinde olmuştur. Günümüzde bu etki, iki dilin günlük konuşmalarını din, sanat, bilim, kültür gibi alanlarda harmanlanmasıyla kendini göstermektedir. Arap dilinde yer alan Türkçe unsurlar konusu, çeşitli çalışmalarda pek çok kez işlenmiştir. Bu makale, Türkçenin Mısır Arapçası üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Veri tespiti Mısır’da yayımlanmış çeşitli sözlüklerden, Mısır’da kullanılan günlük konuşmalardan, atasözleri ve deyimlerden Türkçe kelimelerin belirlenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish and Arabic have been in deep-rooted language relations for centuries. Today, this relation manifests itself within daily conversations in areas such as religion, art, science and culture. This article concerned about the impact of Turkish language on Egyptian Arabic in particular. Data was extracted from the daily conversations used in Egyptian Arabic by the identification of Turkish words from proverbs and idioms with the aid of various published dictionaries.

Keywords