YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GAZETE METİNLERİNİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2017-Haziran 2017
Number of pages: 34-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde malzeme olarak kullanılan metinler, dil öğretiminde büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle orta seviyede kullanılmak üzere seçilen metinler, hem amaç ve kazanım işlevli hem de gündelik hayata özgü metinler olmalıdır. Bu doğrultuda, hedef dili ana dili olarak kullanan kişilerce yazılmış olan özgün metinler, yabancı dil derslerinde kullanılmaya uygun metinler olarak değerlendirilmiştir. İster yazılı ister sözlü olsun özgün metinler, iletişimsel edinç kazanmada büyük rol oynamaktadır. Yaşam içindeki durumlara uygun dil davranışları kazanmak için vazgeçilmez koşul, özgün metinlerdir. Gazete yazıları ise özgün metinlerin içinde yer alan, öğrenilmesi gereken kelime ve dilbilgisi kurallarını içinde barındıran yazılı metinlerdir. Ancak, yabancılar için kullanılan özgün metinler, öğrencilerin ilgi alanları ve seviyelerine uygun bir şekilde seçilmelidir. Bu çalışmada, özgün metinler içinde yer alan gazete metinlerinden rastgele üç farklı metin seçilmiştir. Bu metinler dilbilgisi açısından incelenmiştir. Her metin ayrı ayrı incelenmiş ve bu metinlerde kullanılan dilbilgisi konuları çıkarılmıştır. Elde edilen verileri temel alarak, bu metinlerin B2 seviyesinde ders malzemeleri olarak kullanılmaları uygun görülmüştür.

Keywords

Abstract

The lesson materials used in foreign language teaching are of great importance. Texts as materials, play a major role in language teaching. Selected and used text in the foreign course classes should be functional, that is, these texts should be specific to daily life. In this direction, the original texts are written in the people who use it as the main language of the target language and these texts were regarded as text suitable for use in foreign language lessons. Whether written or verbal (spoken), original texts play a major role in acquiring communicative attainment. Indispensable condition for acquiring language behaviors appropriate to situations in life is original texts. Newspaper writings are written texts that help to apply the learned vocabulary and grammar rules contained in original texts. However, the originals texts used for the foreign course classes should be selected in accordance with the interests and levels of the students. In this study, three different texts were randomly selected from the newspaper texts contained in the original texts. These texts have been examined in terms of grammar. Each text has been examined separately and the grammatical terms that used in these texts have been removed. Based on the data obtained, it was considered appropriate to use these texts as material for the B2 level.

Keywords