FAKİR BAYKURT’UN "BARIŞ ÇÖREĞİ" ADLI ESERİNDE ALMANYA’DAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ ANA DİLİ SORUNU

Author:

Year-Number: 2016-Aralık 2016
Number of pages: 82-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı sonrası bozulan Avrupa ekonomisi, dış ülkelerden yapılan işçi göçleriyle toparlanmaya çalışılmıştır. Türkiye, Avrupa’ya göçmen işçi gönderme konusunda önde gelen ülkelerden birisi olmuştur. İşçi göçüyle ortaya çıkan eğitim ve iki dillilik sorunu, göçmen işçi çocukları için büyük bir problem olmuştur. Bu problemler, birçok yazar tarafından eserlerine konu edilmiştir. Bu yazarların başında 1979’da Almanya’ya göç eden Fakir Baykurt gelmektedir. Baykurt’un Almanya’da yaşadığı yıllarda gözlemlediği Türk işçi aileleri, eserlerinin ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Baykurt’un “Barış Çöreği” adlı eserindeki öyküler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

After the Second World War, the distorted European economy was trying to recover with labor migrations from foreign countries. Turkey is one of the leading countries to send migrant workers to Europe. The problem of education and bilingualism that emerged with the migration of workers became a major problem for migrant workers’ children. These problems have been the subject of many authors. The first of these authors comes from Fakir Baykurt, who migrated to Germany in 1979. The Turkish workers' families, which Baykurt observed during his years in Germany, constitute the main point of his works. Within the scope of this study, Baykurt's "Barış Çöreği" has been examined.

Keywords