TÜRK DİZİLERİYLE KÜLTÜR AKTARIMI VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2016-Aralık 2016
Number of pages: 64-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk dizileri dikkat çekici bir şekilde 2007-2008 yıllarında Mısır’a girdi. Türk dizilerinin Mısır’a girmesiyle Mısır halkı Türkiye’yi, Türk dilini ve kültürünü tanıma fırsatı buldu. Mısır halkının büyük bir bölümü sekiz yıl öncesine kadar Türkiye’yi pek tanımazdı. Bilenler tarafından ise Türkiye sadece küçük bir ülke olarak bilinirdi. 2007-2008 yıllarından sonra Mısır’a birden Suriye şivesiyle Arapça dublajlı Türk dizileri girmeye başladı. İlk önce halkın bir kısmı Türk dilinin bu şekilde olduğunu sandı. Sonradan dizileri izlendikçe Türkiye’yi, Türk dilini ve kültürünü tanınmaya başladılar. Diziler; Türkçeyi bilmeyen, hayatı boyunca Türkiye’ye hiç gelmemiş ve Türk görmemiş insanlarda büyük bir hayranlık uyandırmaya başladı. Bu çalışmanın temel problemini, “Türk dizilerindeki kültürel ögeler nelerdir? “Bunların kültür aktarımına ve Türkçe öğretimine katkısı nasıldır?” soruları oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, Mısır’da izlenen Türk dizilerinde, kültür aktarımına ne kadar yer verildiğini, dizilerin kültür aktarımı bakımından yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine ne kadar katkı sağladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Mısır’da izlenen Türk dizileri; araştırmanın örneklemini ise 2008’den 2016’ya kadar Mısır’da izlenen “Gümüş, Asi, Aşk ve Ceza, Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Fatih Harbiye, Hatırla Sevgilim, Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi Aşk Yeniden, Kiralık Aşk, Kara Sevda ve Hayat Şarkısı,” adlı on üç Türk dizisi oluşturmuştur. Bu çalışma betimsel niteliktedir. Türk televizyonlarından, 2008’den 2016’ya kadarki bazı Türk dizileri taranarak bu dizilerin bazı sahnelerinde geçen kültürel ögeler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkish series strikingly began to be broadcast in Egypt in 2007 and 2008. After Turkish series began to be broadcast in Egypt, Egyptians had the opportunity to learn about Turkey, Turkish language and Turkish culture. Most of Egyptians hardly had knowledge about Turkey before 8 years ago. The ones who knew thought that Turkey was just a small country. In 2007 and 2008, series dubbed in Arabic in Syrian accent suddenly started to be broadcast in Egypt. At the beginning, a part of society thought that it was Turkish language. Continuing to watch Turkish series, they learned Turkey, Turkish language and culture. Series caused Egyptians who had never known Turkish, had never been to Turkey and had never seen Turks to have an admiration for Turks. The main problems of this study are the questions “What are the cultural elements of Turkish series? “How do they contribute to cultural transmission and teaching Turkish?” In this study, it is questions of how the cultural transmission elements take part in Turkish series which are broadcast in Egypt and how much the series contribute to teaching Turkish as a part of cultural transmission are tried to be answered. The target population of the research are the Turkish series and the samples of the research are thirteen Turkish series that were broadcast in Egypt, namely “Gümüş, Asi, Aşk ve Ceza(Love and Punishment), Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Fatih Harbiye, Hatırla Sevgilim, Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi Aşk Yeniden, Kiralık Aşk, Kara Sevda and Hayat Şarkısı,” This study is descriptive. Some Turkish series broadcast from 2008 to 2016 have been searched and the cultural elements in some scenes were determined.

Keywords