İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU KAVRAMLARINI ALGILAMASI VE ANLAMLANDIRMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2016-Aralık 2016
Number of pages: 48-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada işitme engelli öğrencilerin, duyguların yazılı olarak ifade edilmesini algılama düzeyleri ve duygularını yazılı olarak ifade edebilme düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinde bulunan Yahya Özsoy İşitme Engelliler Ortaokulunda ve Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlköğretim Okulunda 8. sınıfta eğitim gören toplam 20 öğrenciye, araştırmacı tarafından hazırlanan 10 adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve elde edilen verilerin yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Sonuç olarak Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerinin sorulara cevap verme yüzdesi 58 iken Yahya Özsoy İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerinin sorulara cevap verme yüzdesi 53’tür. İki okul karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın ortaya çıkmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Keywords