YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2016-Aralık 2016
Number of pages: 24-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçe eğitiminin özel bir dalıdır ve yabancı uyruklu kişilere yabancı dil öğretimi kriterlerine uygun olarak Türkçenin öğretilmesini amaçlar. Bu öğretim sürecinin verimli olması, etkili öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına bağlıdır. Karşılıklı etkileşimi ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan etkileşimli etkinlikler, eğitimde kullanılabilecek materyaller arasında etkili öğrenmeyi sağlayanlardan biridir. Bu çalışmada etkileşimli etkinlik örneklerine yer verilerek yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceği açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Keywords